úřední deska

Schválený rozpočet obce na rok 2018

rozpočet

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

oznámení

ztracený pes

Ztratil se pes ve Vrchovinách, AKITA INU, světle rezavé barvy, velikost menšího vlčáka.

Kontakt 605 144 931.foto

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků volba prezidenta 2018

oznámení

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volba prezidenta

stanovení

Informace o možnosti voličů požádat o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky 2018

Voličský průkaz vydaný Obecním úřadem Přibyslav pro volbu prezidenta České republiky  opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku vytvořeném pro tyto volby.
Volič (zapsaný ve stálém seznamu voličů, vedeným OÚ Přibyslav může požádat o vydání voličského průkazu na OÚ Přibyslav ode dne vyhlášení voleb (tj. od 28.8.2017) a to:
a) OSOBNĚ do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16:00 hodin středy 10.1.2018 na OÚ Přibyslav nebo
b) PÍSEMNÝM PODÁNÍM S ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM VOLIČE doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. pátku 5.1.2018). Podání lze doručit ve stejné lhůtě i prostřednictvím datové schránky voliče. Podání e-mailem nelze akceptovat, ani kdyby bylo opatřené elektronickým podpisem (zákon č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony).
Úřad je oprávněn předat (zaslat) vyhotovený voličský průkaz žadateli nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. nejdříve 28.prosince 2017

žádost o vydání voličského průkazu

 

Rozpočtové opatření č.1

rozpočtové opatření

informace o zveřejnění dokumentů DSO RN

informace

rozpočtový výhled 2018-2019

rozpočtový výhled

rozpočet obce na rok 2017

rozpočet

Strana 1 z 2

Copyright Obec Přibyslav 2013